Stigs Bjergby Vandværk's takster godkendt af Holbæk Kommune


Takstblad for Stigs Bjergby Vandværk fra 1-1-2019 

 • Fast afgift pr. måler pr. år. kr. 550,00 
 • Kubikmeter pris for vand efter måler kr. 5,50 
 • Gebyr: Første rykker ved for sen betaling kr. 200,00 
 • Anden rykker ved manglende betaling (lukkevarsel) kr. 300,00 
 • Lukkegebyr (plus udgifter til smed og Entreprenør.) kr. 1.200,00 
 • Genåbningsgebyr (plus udgift til smed og Entreprenør.) kr. 1.200,00 


 • Grøn afgift til Staten pr. kubikmeter pr. 1-1-2018 6,37 kr. 
 • Alle priser er plus Moms 


 • Flyttegebyr kr. 100,00 
 • Tilflytningsgebyr kr. 100,00 
 • Ved for sent returnering af aflæsningskort kr. 200,00 
 • Gebyrer opkræves sammen med næste regning 
 • Gebyr er uden moms 

Tilslutningsafgift 

 • Bidrag til hovedanlæg kr. 6.134,00 
 • Bidrag til forsyningsledninger pr. matr.nr. kr. 5.000,00 
 • Bidrag til stikledninger 
 • Incl.brønd, måler og 10 meter rør. eksk. gravearb. o/10 meter kr. 6.000,00 
 • Tilslutning i landområder efter regning 
 • Alle priser er plus. Moms 

Stigs Bjergby Vandværk 

42432529 

Takstbladet for 2019 er godkendt af Holbæk kommune den 8-11-2018