Stigs Bjergby Vandværk's takster godkendt af Holbæk Kommune

 

 

 

22. Febaur 2023

 

Takstblad for Stigs Bjergby Vandværk fra 1-1-2023

   

Fast bidrag  pr. boligenhed  ex.moms

Fast bifrag pr. måler ex.moms

 kr.     638,00

 kr.     182,00

Kubikmeter pris for vand efter måler

 kr.          8,00

(Heraf går 1,00 kr til BNBO)  

Gebyr:  Første rykker ved for sen betaling

 kr.     100,00

Anden rykker ved manglende betaling         (lukkevarsel)

 kr.     100,00

Lukkegebyr (plus udgifter til smed og Entreprenør.)

 kr.     500,00

Genåbningsgebyr (plus udgift til smed og Entreprenør.)

 kr.     200,00

   

Grøn afgift til Staten pr. kubikmeter pr. 

kr.       6,37

Alle priser er plus Moms

 
   

Flyttegebyr

 kr.     100,00

Tilflytningsgebyr

 kr.     100,00

Ved for sent returnering af aflæsningskort

 kr.     100,00

Gebyrer opkræves sammen med næste regning

 

Gebyr er uden moms 

 
   

Tilslutningsafgift

 

Bidrag til hovedanlæg

 kr. 13.173,79

Bidrag til forsyningsledninger pr. matr.nr.

 kr. 14.167,27

Bidrag til stikledninger

 

Incl.brønd, måler og 10 meter rør. eksk. gravearb. o/10 meter

 kr. 15,300,00

Tilslutning i landområder efter regning

 

Alle priser er plus. Moms

 
   

Stigs Bjergby Vandværk

42432529

Takstbladet for 2022 er godkendt af Holbæk kommune den 15-03-2022